Følgende avtale med vedlegg ble underskrevet i Porsgrunn den 7.12.1999 av representanter fra alle involverte:

 Vedlegg: Mål for Grenlandssamarbeidet 1999 - 2002 og Mandat for Plan- og byggesaksforum

 

Avtale om Grenlandssamarbeidet

Avtalen 2003 - 2006

   

 

 

 

 

Send e-post til rso@siljan.kommune.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 04 april 2011