7. Byggesaker
 

Oppdatert 13.09.2011

70-01 REGISTRERING AV SAKSBEHANDLINGSTID (MS Word fil)- høyreklikk og velg lagre som
70-011 Definisjon av saksbehandlingstid (MS Word fil)
72-01 GJENNOMFØRE FORHÅNDSKONFERANSE (MS Word fil)
72-011 Anmodning om forhåndskonferanse (MS Word fil)
72-012 Sjekkliste / referat forhåndkonferanse i byggesaker (MS Word fil)
73-01 KRAV TIL SØKNADSMATERIALET I BYGGESAKER (MS Word fil)
73-011 Krav til søknadsmateriale ved søknad om tiltak MS Word fil)
73-012 Krav til utforming av situasjonsplaner i byggesaker (MS word fil)
78-01 SENDE FØRSTE SVARBREV I BYGGESAKER (MS Word fil)
 

 

Send e-post til rso@siljan.kommune.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 04 april 2011