5. Planbehandling
Klikk direkte i teksten for å åpne i PDF- format

Under revisjon - Siste revisjon 15.06.2012

50-01 Bruk av sjekkliste for planlegging PDF Doc
50-011 Sjekkliste for planlegging PDF Doc
50-012 Planprosess flytskjema    
50-013 Utarbeiding av privat planforslag PDF Doc
50-014 Vurdere om tiltaket utløser KU PDF Doc
52-01 Gjennomføre OPPSTARTSMØTE i plansaker PDF  
52-011 Møteopplegg for oppstartsmøte PDF Doc
52-012 Referat fra oppstartsmøte PDF Doc
52-013 Krav til materialet for levering av planforsalg PDF Doc
52-02 Forhåndsvarsle oppstart av planarbeid PDF Doc
52-021 Varselbrev til myndighetene - eksempel    
52-022 Varselbrev til naboer - eksempel    
52-023 Annonse for varsling - mal    
56-01 Registrere behandlingstid for planer    
56-011 Mal for registrering av tid i planprosessen    
 

 

Send e-post til rso@siljan.kommune.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 04 april 2011