1 Generelt
2 Informasjon
3 Kart og oppmåling
4 Regionale myndigheter
5 Plansaker
6 Måle og delesaker
7 Byggesaker
8 Informasjonsbrosjyrer

9 Tilsyn
 

Prinsipper for forvaltning av strandsonen i Telemark

 

Grenlandsstandarden er et resultat av samarbeidet mellom kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan , Skien og regionale myndigheter i Telemark om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker. Les mer her.

Siste endringer:

 

Foredrag fra fagdag 12.04.2013 ligger på interne sider.

 

Kapittel 5 - Plansaker
Oppdatering av rutiner og hjelpemidler

50-01
50-013
50-014
52-012
52-013

Endret 15.06.2012

Kapittel 7  - Byggesaker - oppdatert 13.09.2011

Regionale myndigheter kap 4
42-01
48-01
48-03
48-032

Endret 01.04.2011

 

Standarden er under revisjon for tilpasning til ny plan- og bygningslov.

 

Kontaktinformasjon

Telefon         90 17 67 78 / 951 88763

Elektronisk post
Generelle opplysninger:
Web-ansvarlig:     rso@siljan.kommune.no
                          kgb@siljan.kommune.no  
Hit Counter

 

Send e-post til rso@siljan.kommune.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 04 april 2011